Skip to main content

De opmaak van een sloopopvolgingsplan is verplicht in geval van sloopwerken waarbij het te slopen volume groter is dan 1000m³ en het te slopen volume niet uitsluitend een woonfunctie omvat.

In de (nabije) toekomst wordt de verplichting mogelijk uitgebreid naar grotere wooneenheden, wegen en infrastructuurwerken. Uiteraard is het los van de wettelijke verplichtingen ook steeds mogelijk om vrijwillig een sloopopvolgingsplan op te laten maken, waardoor je een exact beeld zal krijgen van de te verwachten afvalstromen en hun volumes.

Wanneer je een sloopplan / sloopopvolgingsplan / sloopinventaris laat opstellen, raadpleeg je hiervoor best een deskundige die voldoende kennis heeft van de gebruikte materialen en bouwtechnieken en daarnaast ook aangesloten is bij een sloopbeheerorganisatie.

Onze deskundigen zijn aangesloten bij sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw.