Skip to main content

Plaatsbeschrijving

Bij AB Solid kan u terecht voor twee soorten plaatsbeschrijvingen:

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving of “staat van bevinding” is een schriftelijke, gedetailleerde vaststelling van de feitelijke situatie waarin een onroerend goed (gebouw, woning, terrein,...) zich op een bepaald moment bevindt. In het rapport van de expert-plaatsbeschrijver wordt de staat (met afwijkingen en beschadigingen) van het onroerend goed beschreven aan de hand van tekst en foto's. Dergelijke plaatsbeschrijvingen worden telkens opgesteld bij het sluiten of stopzetten van een (huur)overeenkomst tussen partijen.

Maar wat houdt zo een plaatsbeschrijving nu eigenlijk in en wat is het belang ervan?

Het voornaamste doel van een plaatsbeschrijving is om beide partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat men de toestand vóór de overeenkomst kan vergelijken met de toestand erna. Op die manier kan men via het gedetailleerde verslag van de expert-plaatsbeschrijver zien of er eventuele schade merkbaar is. Het is in het belang van alle partijen een staat van bevinding te laten opstellen om zo een onderlinge duidelijkheid te creëren.

Plaatsbeschrijving Werkzaamheden

Teneinde discussies en/of schadeclaims te vermijden is het aangewezen om vóór de aanvang van werkzaamheden een ‘staat van bevinding’ of ‘plaatsbeschrijving vóór aanvang der werkzaamheden’ uit te laten voeren door een expert.

Onze experten zijn in staat om een plaatsbeschrijving nauwgezet en gedetailleerd op te maken, om zo later aan te kunnen tonen dat schade aan het beschreven onroerend goed al dan niet het gevolg is van de uitgevoerde werkzaamheden.

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan men aan de hand van een “staat van vergelijking” of ‘plaatsbeschrijving na uitvoering der werkzaamheden’ vaststellen of er schade of afwijkingen ontstaan zijn, in vergelijking met de situatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorkomende schade of afwijkingen kunnen bijgevolg een oorzakelijk verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden. Deze kunnen vervolgens in het rapport van de expert-plaatsbeschrijver geraadpleegd worden.

Plaatsbeschrijving Verhuur

Telkens wanneer een huurovereenkomst tussen partijen wordt afgesloten of stopgezet, dient een plaatsbeschrijving te worden opgesteld. Deze staat van bevinding is, met de intrede van de nieuwe huurwetgeving sinds 18 mei 2007, zelfs wettelijk verplicht om met de eigenlijke huurovereenkomst te worden geregistreerd.

Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, ‘op tegenspraak’ en voor gezamenlijke rekening. Dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de expert-plaatsbeschrijver. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig.

Wanneer deze laten opstellen?

Wanneer laat u best een plaatsbeschrijving in het kader van verhuur opstellen?

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar en binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar.

De plaatsbeschrijving bij einde huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijdert en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

Aan de hand van de beide plaatsbeschrijvingen kan men de toestand bij aanvang van huur en de toestand na verhuur van het onroerend goed vergelijken, en zo vaststellen of er schade is die plaats heeft gevonden tijdens de verhuurperiode.

Een plaatsbeschrijving is een rechtsgeldig document welk als bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak. We kunnen concluderen dat het uitermate belangrijk is om een plaatsbeschrijving heel gedetailleerd en duidelijk te laten opstellen door een expert-plaatsbeschrijver. In veel gevallen zal de plaatsbeschrijving eventuele misverstanden achteraf vermijden.

Wanneer is een plaatsbeschrijving geldig?

Een geldige staat van bevinding beantwoordt aan volgende voorwaarden:

Hoe gaan wij te werk?

Wanneer u beslist om een plaatsbeschrijving voor verhuur door een van onze expert-plaatsbeschrijvern te laten uitvoeren, dan wordt in onderling overleg een bezoek ingepland waarop de plaatsbeschrijving zal plaatsvinden. Op het gekozen tijdstip zal onze expert samen met de huurder en verhuurder elke ruimte van het gehuurde pand beschrijven. Naast gevels, muren, plafonds, ramen en vloeren is er ook oog voor details zoals tegels, tussenruimtes, plinten, e.d. Het is ons doel om in het plaatsbeschrijvingsverslag een gedetailleerde weergave te bieden en eventuele schade of afwijkingen op te merken. Na afloop stellen wij de plaatsbeschrijving op en wordt de plaatsbeschrijving overgemaakt. Pas wanneer de staat van bevinding door alle partijen werd ondertekend, is deze rechtsgeldig.

Plaatsbeschrijving met inventaris

Ter aanvulling op de plaatsbeschrijving in het kader van verhuur, kan u ervoor kiezen om deze uit te breiden met een inventaris. Deze inventaris is een lijst of opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure. Bij AB SOLID heeft u de mogelijkheid om, door een expert, een inventaris te laten opmaken:

Uw plaatsbeschrijving AB-SOLID

Indien u een beroep wenst te doen op onze diensten, kan u steeds een vrijblijvende offerte aanvragen.