Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie waarin een onroerend goed (gebouw, woning, terrein,...) zich op een bepaald moment bevindt.
In het rapport wordt de staat (met afwijkingen en beschadigingen) van het onroerend goed beschreven aan de hand van tekst en foto's.

Teneinde discussies en/of schadeclaims te vermijden is het aangewezen om vóór de aanvang van werkzaamheden een staat van bevinding (Plaatsbeschrijving vóór aanvang der werkzaamheden) uit te laten voeren door een expert.

Deze plaatsbeschrijving moet nauwgezet opgemaakt worden om later aan te kunnen tonen dat schade aan het beschreven onroerend goed al dan niet het gevolg is van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan men aan de hand van een Staat van vergelijking (Plaatsbeschrijving na uitvoering der werkzaamheden) vaststellen of er schade of afwijkingen ontstaan zijn in vergelijking met de situatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorkomende schade of afwijkingen kunnen bijgevolg een oorzakelijk verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden.

Sinds 18 mei 2007 is de nieuwe huurwetgeving van kracht en is een plaatsbeschrijving bij elke huurovereenkomst verplicht.

Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig.

Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij de registratie van het huurcontract

In aanvulling op de plaatsbeschrijving is het mogelijk om deze uit te breiden met:

  • opmaak van een inventaris van de inboedel vóór en na verhuur indien een onroerend goed verhuurd wordt met inboedel (studentenverhuur). 
  • opmaak van een inventaris van, met een vaststelling van de werking van, de aanwezige toestellen en technische installaties vóór en na verhuur: Sanitaire installaties, Vaatwasmachine, Oven, Microgolfoven, Dampkap, Ventilatie, Lichtpunten, Stopcontacten, Verwarmingsinstallatie (radiatoren, thermostaat),...
  • AB-SOLID kan optreden als expert inzake het opmaken van plaatsbeschrijvingen, dit zowel in het kader van werkzaamheden als in het kader van verhuur.
  • AB-SOLID kan aangesteld worden om inventarissen op te maken van inboedel, aanwezige toestellen en technische installaties met vaststelling van hun goede werking in het kader van verhuur.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U