Skip to main content

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

In Vlaanderen is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het vanaf 5 juni 2018 verplicht om in bepaalde gevallen een sloopopvolgingsplan (SOP) toe te voegen.

 

Een sloopopvolgingsplan vervangt de sloopinventaris en is verplicht bij het slopen, ontmantelen of renoveren van:

 

Daarenboven is het sloopopvolgingsplan ook vereist bij het slopen, ontmantelen, renoveren of onderhouden van:

 

In een sloopopvolgingsplan wordt een sloopinventaris met bijhorende destructieve asbestinventaris (link naar tabblad AI) opgemaakt van alle gevaarlijke -en niet-gevaarlijke afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Hierop aansluitend worden ook de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van al deze materialen bekeken. Daarenboven bevat het sloopopvolgingsplan ook de nodige aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Doel van dit document

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan heeft als doel het selectief slopen en/of het ontmantelen te stimuleren zodat bouwafvalstoffen aan de bron gescheiden worden en deze afvalstromen beter kunnen beheerd worden. Hierdoor zal door de opmaak van het sloopopvolgingsplan een betere en meer milieuvriendelijke recyclage verkregen worden en kan er ingespeeld worden op het eventuele hergebruik ter plaatse om recyclagekosten én transportkosten te vermijden.

LMRP vs HMRP

Het uiteindelijke doel van het sloopopvolgingsplan bestaat dus uit het verkrijgen van een betere opvolging van de verschillende afvalstromen en dus ook om de kwaliteit van de steenachtige fractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerken te verbeteren en op die manier betere garanties te geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.

Met het in voege treden van een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de puinbrekers vanaf 26 augustus 2018 zal de verwerker bij acceptatie va het puin dan ook een onderscheid moeten maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Bij laag milieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoog milieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt o.a. bedoeld: gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB, storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek, etc.

TRACIMAT vzw

Om de procedure op te starten om puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP) te beschouwen, dient de bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opstellen door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten en erkend deskundige.

In dit kader is de vzw TRACIMAT de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen en zal deze het selectieve sloopproces attesteren via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem.

Een sloopattest voor puin kan enkel afgeleverd worden als de herkomst, de kwaliteit en de zuiverheid van het puin gegarandeerd kan worden. Zonder dit attest zal het puin bij de breker geaccepteerd worden als hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) en lopen de kosten voor verwerking hoog op.

AB-SOLID bvba heeft reeds verschillende TRACIMAT-deskundigen in dienst (link naar onze Tracimat erkenningen) en stelt ook elk sloopopvolgingsplan op conform de vooropgestelde standaardprocedure: “Traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie”.

Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.