Skip to main content

WAT IS ASBEST?

Asbest was enkele decennia geleden het wonderproduct bij uitstek in onze bouwsector. Dit omwille van haar sterke brandwerende eigenschap alsook andere hoge bouwtechnische kwaliteiten. Asbest is namelijk ook kenmerkend voor haar thermisch en akoestisch isolerend vermogen, slijtvastheid, anti-condensatie, goede hechting en het feit dat het een goedkope grondstof is, doch met onomkeerbare en zeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Asbesttoepassingen zijn vandaag de dag nog volop aanwezig in ons leefmilieu. Men kan asbest terugvinden in tegels en vloerbekledingen, roofingproducten, branddeuren, rond leidingen, verwarmingsketels, dichtingen, in het pleisterwerk, plafonds, stutbalken, schouwen, verflagen, … . Men treft asbest ook aan in allerhande machines, industriële installaties en zelfs in persoonlijke beschermingsmiddelen. In totaal bestaan er dan ook meer dan 3.500 asbesthoudende toepassingen.

Aangezien vele woningen en gebouwen uit die tijd nu volop verkocht, gerenoveerd of gesloopt worden, is het dan ook uiterst belangrijk om de aanwezigheid van al die asbesttoepassingen in en rond uw woning en gebouw in kaart te brengen en te weten hoe u veilig en correct kan omgaan met asbest.

WETTELIJKE ASBESTINVENTARIS

Sinds 1 januari 1995 is elke werkgever in België verplicht om een wettelijke asbestinventaris op te maken van alle asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen in de gebouwen waarin hij werknemers tewerkstelt. Dit met het oog op de bescherming van de werknemer.

De wettelijke asbestinventaris, ookwel vaak visuele of niet-destructieve asbestinventaris genaamd, heeft betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden.

Een wettelijke asbestinventaris wordt opgesteld conform de Codex over het Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3 en vormt de eerste stap om de risico’s van de asbesthoudende en asbestverdachte materialen te beoordelen. Er wordt vervolgens een beheersprogramma opgesteld met als bedoeling de kans op blootstelling aan asbestvezels voor de werknemers zo laag mogelijk te houden.

De asbestinventaris is dan ook een ‘levend’ document dat minstens jaarlijks dient geactualiseerd te worden in kader van het vooropgesteld beheersprogramma. Hierbij wordt de toestand van de waargenomen asbesttoepassingen jaarlijks visueel gecontroleerd en de asbestinventaris daaropvolgend bijgewerkt.

DESTRUCTIEVE ASBESTINVENTARIS

Sinds 16 maart 2006 zijn werkgevers die hun werknemers renovatie- of sloopwerken laten uitvoeren bij particulieren of derden verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te laten opmaken. 
Dit specifiek voor de werkzone waarin sloopwerken, renovatiewerken en/of andere werkzaamheden plaatsvinden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels. 

Een destructieve asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het te slopen of te renoveren gebouw aanwezig zijn. Dit zijn zowel de rechtstreeks waarneembare materialen alsook de potentieel ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen. 

Dankzij de opmaak van een destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en selectief weggenomen worden, vooraleer er andere werken plaatsvinden. Zo komt niemand ongewenst in aanraking met het asbest én komt het asbest eveneens niet in het sloopafval terecht. De opmaak van een destructieve asbestinventaris is dan ook een onontbeerlijk instrument om selectieve sloop/ontmanteling mogelijk te maken. 

AB-SOLID bv heeft reeds verschillende gecertifieerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI's) in dienst en stelt ook steeds elke asbestinventaris op conform de vigerende wettelijke richtlijnen.

Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.