Skip to main content

Doel: Asbestveilig Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen, wil ze Vlaanderen dan ook tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. 

Wat is het asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een niet-destructieve asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of bouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Heb ik een asbestattest nodig?

Verkoopt u binnenkort een gebouw ouder dan 2001? Dan bent u vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestattest voor te leggen aan de potentiële kopers. 

Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar met een pand ouder dan 2001 over zo'n asbestattest beschikken. 

Verhuurt u een pand ouder dan 2001? Dan bent u als gebouweigenaar verplicht om een kopie van het asbestattest te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

Hoe gaat het in zijn werk?

De inspectie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventarisatie beschrijft dan ook hoofdzakelijk de rechtstreeks waarneembare asbesthoudende materialen die een risico kunnen vormen bij het dagdagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens deze inspectie worden nooit wanden, vloeren of daken beschadigd om eventueel ingesloten asbesttoepassingen op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine, lokale beschadigingen van asbestverdachte materialen nodig. 

Voor bepaalde asbestverdachte toepassingen is het dan ook mogelijk dat onze gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) conform de vigerende regelgeving een staal dient te nemen, waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium. 

Dit gaat mogelijk om volgende asbestverdachte toepassingen (niet-limitatieve lijst):

AB-SOLID bv heeft reeds verschillende gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI's) in dienst en stelt ook steeds elk asbestattest op conform de vigerende wettelijke richtlijnen en het door de OVAM voorgeschreven inspectieprotocol. 

Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.