Skip to main content

Nieuws

Bij elk bouwproject, of het nu een private woning, handelspand, bedrijfshal of appartement betreft, zijn er EPB-eisen van toepassing en is men verplicht een EPB-verslaggever aan te stellen. 


Het halen van een goede EPB-score gaat gepaard met het vermijden van boetes en vaak zelfs met het verkrijgen van vrijstellingen op het kadastraal inkomen! Het is dus steeds in het voordeel van de bouwheer om te voldoen aan de EPB-eisen. 

read more

De opmaak van een sloopopvolgingsplan is verplicht in geval van sloopwerken waarbij het te slopen volume groter is dan 1000m³ en het te slopen volume niet uitsluitend een woonfunctie omvat.

In de (nabije) toekomst wordt de verplichting mogelijk uitgebreid naar grotere wooneenheden, wegen en infrastructuurwerken. Uiteraard is het los van de wettelijke verplichtingen ook steeds mogelijk om vrijwillig een sloopopvolgingsplan op te laten maken, waardoor je een exact beeld zal krijgen van de te verwachten afvalstromen en hun volumes.

read more