Skip to main content

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Wanneer bent u verplicht ventilatieverslaggeving te laten uitvoeren?

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch (IER) te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet de aangifteplichtige een ventilatieverslaggever aanstellen die betrokken is bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering van het ventilatiesysteem.

Bij elke EPB-startverklaring, voor projecten met stedenbouwkudige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet verplicht een ventilatievoorontwerp bijgevoegd worden. De ventilatieverslaggever is verantwoordelijk voor het afleveren van het ventilatievoorontwerp.

Bij elke EPB-aangifte, voor projecten met stedenbouwkudige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet verplicht gegevens over de prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem ingegeven worden. De betreffende gegevens haalt de EPB-verslaggever uit het ventilatieprestatieverslag van de ventilatieverslaggever.

Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft de bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die in de woning wordt voorzien.

In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (‘STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’). De gerealiseerde toevoer- en afvoerdebieten dienen gemeten te worden en in het prestatieverslag vermeld te worden.

 

AB-SOLID kan naast de ventilatieverslaggeving ook de verwante EPB-verslaggeving uitvoeren. Ten voordele van de resultaten op de EPB-eindaangifte zou er ook een luchtdichtheidstest/blowerdoortest uitgevoerd kunnen worden.

ERKENNING ALS VENTILATIEVERSLAGGEVER

Om als ventilatieverslaggever op te mogen treden dient men te slagen voor een theoretische en een praktische proef. De examens worden georganiseerd door BCCA.

BCCA vzw kwalificeert de erkende ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische examen en een praktisch examen voor mechanische ventilatie. Als organisator van het kwaliteitskader ventilatie controleert BCCA vzw de ventilatieverslaggeving op basis van steekproefsgewijze desktop controles (10%) en in-situ controles (10%).

Waarom een ventilatiemeting?

Uit controles en metingen van ventilatiedebieten, is gebleken dat de vooropgestelde toevoer- of afvoerdebieten sterk afwijken van de werkelijk gerealiseerde debieten. Hierdoor is het mogelijk dat een ruimte onvoldoende geventileerd wordt met een slechte luchtkwaliteit tot gevolg. Het omgekeerde is eveneens mogelijk, namelijk dat een ruimte te sterk geventileerd wordt met mogelijk lawaaihinder of gevoel van tocht tot gevolg.

 

Veel voorkomende fouten zijn:

 

Door de ventilatiedebieten te gaan meten kan men nagaan of de juiste toevoer- of afvoerdebieten gerealiseerd worden. Indien nodig kan de installateur de debieten bijregelen om zo een juiste ventilatie van de woning te bekomen met gezonde, propere lucht als gevolg.

AB-SOLID: UW VENTILATIEVERSLAGGEVER

AB-SOLID BVBA kan voor u zowel de ventilatieverslaggeving als de EPB-verslaggeving opnemen, daarnaast beschikken wij ook over de nodige apparatuur voor het uitvoeren van een blowerdoor- of luchtdichtheidstest.

Indien u een beroep wenst te doen op onze diensten, kan u steeds een vrijblijvende offerte aanvragen.