In VLAREM II staat beschreven dat men verplicht een gescheiden rioleringsstelsel dient te voorzien bij aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit komt er in de praktijk op neer dat het regenwater gescheiden dient te worden van het andere afvalwater en dit zowel op openbaar domein als op privaat domein.

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:

  • Vóór de eerste ingebruikname
  • Bij belangrijke wijzigingen
  • Na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke voorschriften, op verzoek van de exploitant
  • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppen op privédomein.

 

Een keurder van privé-riolering dient ter plaatse na te gaan of de riolering is uitgevoerd volgens het voorziene plan en/of het regenwater effectief gescheiden van het afvalwater afgevoerd wordt. De keurder zal dit ter plaatse vaststellen door middel van een rookgenerator en zal hiervan een verslag opmaken.

Pas nadat een rioleringsstelsel gekeurd is door een erkend keurder privé waterafvoer, mag men aansluiten op de openbare riolering.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U