AB-SOLID bvba is een vooruitstrevend advies- en expertisebureau, gevestigd in centrum Gent, dat ten dienste staat van architecten, ingenieursbureaus, aannemers, bouwheren, vastgoedeigenaars en vastgoedbeheerders.

AB-SOLID biedt allerlei parallelle diensten, rechtstreeks gerelateerd aan de bouwsector aan :

 • Veiligheidscoördinatie
 • Luchtdichtheidstesten
 • EPB/EPC-verslaggeving
 • Asbestinventarisatie
 • Sloopinventarisatie
 • Afkoppelingen
 • Keuringen privé-waterafvoer
 • Omgevingsvergunningsaanvragen
 • Expertises
 • Schattingen

 

AB-SOLID bvba groeit verder uit Advipex bvba, dat in 1995 opgericht werd.  In de loop der jaren werden tientallen projecten begeleid en dit voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Als gevolg hiervan, heeft AB-SOLID een sterke ervaring en expertise kunnen opbouwen in de verschillende vakdomeinen.

De opgedane ervaring en expertise wordt gebruikt om onze klanten te ondersteunen en begeleiden in hun bouw- en vastgoedprojecten, met een grote klantentevredenheid tot gevolg.

Tot de referentielijst van AB-SOLID behoren zowel kleinschalige particuliere projecten als grootschalige prestigieuze projecten.

 

Een greep uit uitgevoerde projecten:

 • Hogeschool Gent, raamovereenkomst voor diverse nieuwbouw- en verbouwingsprojecten, 9000 Gent
 • Regie der Gebouwen, DBFM-project nieuwe gevangenis, 7900 Leuze-en-Hainaut
 • EANDIS, raamovereenkomst voor diverse bouwprojecten, Vlaanderen
 • Regie der Gebouwen, RAC Kouterpoort, 9000 Gent
 • Regie der Gebouwen, Rijksgevangenis Nieuwe Wandeling, 9000 Gent
 • OCMW Gent, kantoorgebouw, 9000 Gent
 • Cosmopolite vzw, verbouwen verblijfscentrum Toerisme voor allen, 8370 Blankenberge
 • De Liberale Gezondheidsinstellingen, nieuwbouw appartementsgebouw, 8370 Blankenberge
 • Solidariteit voor het Gezin, kinderdagverblijf Sloeberkampioen, 9080 Lochristi
 • Heli: loodsen en kantoorgebouw, 9230 Wetteren
 • TMVW: kantoorgebouw, 1730 Asse
 • Stad Gent, Project KoBra: heraanleg Emile Braunplein en omgeving, Belfortstraat en Korenmarkt en omgeving, 9000 Gent
 • Agentschap voor Martieme Dienstverlening en Kust, Afd. Scheepvaartbegeleiding: dienstgebouw Zelzatebrug, 9060 Zelzate
 • IKEA: woonwarenhuis, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers: kantoorgebouw T70, 1000 Brussel
 • Ars & Themis: studio en appartement, 9000 Gent 
 • Kerkabriek Sint-Pieters-in-de-banden: restauratie Sint-Pieters-in-de-bandenkerk, 9660 Nederbrakel
 • UZ Gent / Interbuild / Sodexho: keuken en restaurant, 9000 Gent 
 • TMVW: Zwembad Wielingenbad, 8420 De Haan
 • Wouters: gezinswoning, 2570 Duffel
 • Ericsson: diverse projecten telecom, België
 • Architektenburo Ro Berteloot: restauratie huis Ligy (voormalig Hof van Ravenstein), 9000 Gent
 • Gemeente Sint-Martens-Latem: gemeentelijke recyclagepark, 9830 Sint-Martens-Latem
 • Ministerie Vlaamse Gemeenschap: wegenis en infrastructuurwerken site Bellevue, 9050 Ledeberg
 • Ivago: project energierecuperatie, 9000 Gent
 • Peeters: verbouwing van drie rijwoningen, 8000 Brugge
 • De Gentse Voorhaven: karkasrestauratie Loods 20, 9000 Gent 
 • Gemeente Duffel: wegenis- en rioleringswerken Wouwendonckstraat, 2570 Duffel
 • Ministerie Vlaamse Gemeenschap: doortocht van de Leie, 8940 Wervik 
 • VMM: meteopyloon, 8630 Veurne 
 • Regie der Gebouwen: nieuw Gerechtsgebouw, 9000 Gent
 • Stad Gent: peutertuin ’t Sleepken, 9000 Gent
 • Telindus: zendstations voor draadloze communicatie, België
 • Mercator & Noordstar: kantorenpark Zuiderpoort, 9000 Gent
 • SITA Ecoservice: bouw loods, 9042 Gent 
 • AZ Jan Palfijn Ziekenhuis: herontwikkeling ziekenhuis Jan Palfijn, 9000 Gent
 • Stad Gent: voetbalaccomodatie RC Gentbrugge, 9050 Gentbrugge

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U