Skip to main content

Bij elk bouwproject, of het nu een private woning, handelspand, bedrijfshal of appartement betreft, zijn er EPB-eisen van toepassing en is men verplicht een EPB-verslaggever aan te stellen. 


Het halen van een goede EPB-score gaat gepaard met het vermijden van boetes en vaak zelfs met het verkrijgen van vrijstellingen op het kadastraal inkomen! Het is dus steeds in het voordeel van de bouwheer om te voldoen aan de EPB-eisen. 


Deze eisen zijn voornamelijk gericht op het al dan niet halen van het zogenaamde “E-peil” en voor projecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018 daarnaast ook nog eens het “S-peil”.
De EPB-eisen zijn ook nog eens aanzienlijk strenger geworden gedurende de afgelopen jaren en tegenwoordig volstaat het niet meer om louter voldoende isolatie en dubbele beglazing te voorzien.

Luchtdichtheids- of blowerdoortests bieden hier vaak een nuttig en betaalbaar alternatief om deze strenge eisen toch nog te halen.
Luchtdichtheidstests hebben een relatief grote invloed op het S-peil en kunnen ook het E-peil gevoelig laten dalen mits het behalen van een acceptabel resultaat. Onze experts assisteren de bouwheren ook steeds met advies en zullen voor het uitvoeren van de test(s) tips & tricks  aantonen om het resultaat van de test te optimaliseren.