Skip to main content

AFKOPPELINGSDESKUNDIGE

In België produceren we dagelijks ongeveer 120l huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater is afkomstig van douche, toilet, wasmachine, … In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt en beheert Aquafin daarom de infrastructuur voor rioolwaterzuivering in Vlaanderen. Ongeveer 80% van alle Vlaamse huishoudens is aangesloten op de openbare riolering, wat voor een positieve impact zorgt op de waterlopen en rivieren in onze nabije omgeving.

Waar rioleringen worden aangelegd zijn woningen verplicht om hun afvalwater aan te sluiten. Gezinnen moeten vervolgens hun woning voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afval- en regenwater gescheiden worden.

Waarom dient u uw afval- en regenwater te scheiden?

VLAREM, de Vlaamse milieuwetgeving, schrijft voor wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel moet worden aangelegd aan uw woning. Een dergelijk gescheiden rioleringsstelsel bestaat uit twee buizen om afvalwater (oranje) en regenwater (grijs) af te voeren naar het rioleringsnetwerk. De afvoer van afvalwater wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid, waar het vervolgens wordt gezuiverd en nadien in een waterloop terechtkomt. Het niet vervuilde regenwater blijft ter plaatse of wordt rechtstreeks naar een waterloop geleid. Hierdoor wordt het rioleringsstelsel minder belast bij hevige regenval en is de kans dat rioleringen overstromen kleiner.

De woningen waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt geïnstalleerd, moet men afkoppelen. Dit betekent dat u op de rooilijn (de grenslijn tussen uw openbare domein en uw private grond) een afkoppelingsinstallatie dient te installeren waardoor uw afval- en regenwater in aparte leidingen worden aangeboden.

De mate van afkoppeling hangt af van uw type woning

OPEN BEBOUWINGEN

volledig afkoppelen

HALFOPEN BEBOUWING

volledig afkoppelen

GESLOTEN BEBOUWING

Afkoppelen voorste dakhelft + eventuele voortuin. Water aan de achterste dakhelft wordt liefst opgevangen voor eigen gebruik of infiltreert in de bodem.

Hulp bij het afkoppelen op uw privaat domein

Afkoppelingswerken op uw eigendom kunnen best ingrijpend zijn. Daarom wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld aan die per woning een afkoppelingsdossier opmaakt. Voor woningen type gesloten bebouwing en zonder voortuin is de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige niet nodig.

De afkoppelingsdeskundige zal met u een afspraak maken voor een plaatsbezoek. Hij of zij verzamelt alle informatie en brengt alle afvoeren en klokputjes in kaart. Het is dus aangewezen om ook een bouwplan van uw woning of verbouwingen te voorzien, zodat u deze samen kan bekijken met de afkoppelingsexpert. Ook eventuele foto’s die u tijdens de verbouwingen nam, kunnen van pas komen voor de afkoppelingsdeskundige. Bij twijfel tijdens de afkoppeling kan de afkoppelingsdeskundige enkele onderzoeken uitvoeren om te zien hoe de afwatering precies verloopt. Technieken die worden gebruikt zijn water, kleurstoffen of rook. De afkoppelingsdeskundige zal uiteindelijk een op maat gemaakt voorstel uitwerken tot afkoppeling, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en kenmerken van het gebouw en terrein.

Na uw afspraak met de afkoppelingsdeskundige kan u een afkoppelingsplan of afkoppelingsstudie verwachten. Op basis hiervan kan een kostenraming opgesteld worden voor de uitvoering van de werken. Na goedkeuring door eigenaar en betrokken instanties kan een aannemer aangesteld worden voor de uitvoering van de afkoppelingswerkzaamheden. Als particulier bent u uiteraard vrij om te kiezen welke aannemer u aanstelt voor de werken. Prijzen kunnen namelijk sterk verschillen van woning tot woning. Bovendien kan u bij uw rioolbeheerder terecht met de vraag of u recht heeft op eventuele subsidies.

Indien u ervoor kiest om de werken zelf uit te voeren, dan zijn er nog volgende tips:

Keuring van de afkoppelingswerken / het laten uitvoeren van een afkoppelingsstudie

De afkoppelingswerken moeten na uitvoering steeds gekeurd worden op een correcte scheiding, of u ze nu zelf heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren. Deze keuring dient bevestigd te worden door een erkend keurder. Voor een vlot verloop van de keuring neemt u tijdens de werken best foto’s. Deze kunnen opnieuw een meerwaarde bieden voor de keurder. De keurder zal dit ter plaatse vaststellen door middel van een rookgenerator en zal hiervan een verslag opmaken. Men mag pas op de openbare riolering aansluiten nadat de riolering gekeurd is, d.w.z. nadat door een erkend keurder is vastgesteld dat de riolering effectief volledig gescheiden is.

De rioolbeheerder kiest wie deze keuring zal uitvoeren. Bij een conforme keuring krijgt u een attest waarmee u eventuele subsidies kan aanvragen. Dit hangt af van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij uw rioolbeheerder.